MHT

קורא צבע מדויק ואובייקטיבי הנותן תיאור מפורט של ספקטרום צבעי השן כולל: חלוקה לאזורי צבע, שקיפות, אופליות, צילום X-RAY, להבים ומיפוי לאזורי חרסינה.

מצלם שיניים טבעיות או מלאכותיות בכל תנאי האור.

צפייה בסרטון

יצירת קשר

 

MHT

Spectroshade Micro

Spectroshade Micro

פרטים נוספים